InRooster.nl

Om vrijwilligers en flexwerkers snel en efficiënt in te kunnen roosteren heb ik een totaaloplossing ontwikkeld. Hierbij is het hele proces van plannen, van doorgeven van beschikbaarheid tot het verspreiden van de roosters, geoptimaliseerd door zo veel mogelijk stappen te automatiseren.

Een praktijkvoorbeeld van Dierenpark Amersfoort:
Het plannen van de ca. 30 vrijwilligers kostte voorheen 2 avonden. Door gebruik van InRooster is de roosteraar nog maar 1 uur per maand bezig. In dit ene uur worden alle opgegeven beschikbaarheden verwerkt, worden de 30 mensen ingedeeld op ruim 100 diensten en rondleidingen, wordt naar iedereen zijn of haar persoonlijke rooster verstuurd via mail en wordt het complete rooster op Internet geplaatst. Een besparing dus van zo’n 5 uur. Elke maand weer.

InRooster bevat, onder andere, de volgende functies:

  • Verzamelen van beschikbaarheden van de medewerkers via de website
  • Automatisch inlezen van alle beschikbaarheden
  • Zeer tijd-efficiënt inroosteren van medewerkers op de benodigde diensten
  • Op de website publiceren van het rooster voor de komende maand
  • Via email aan iedereen zijn/haar persoonlijke rooster toesturen
  • Bijhouden en, indien gewenst, op de website plaatsen van medewerker gegevens
  • Bijhouden van management informatie over de ingedeelde diensten

Meer informatie over InRooster vind u op de site www.InRooster.nl.


(c) 2006-2019 BigBird Productions