'Bezig met Testen'-campagne

Met de slogan Niet Storen... Bezig met Testen wordt benadrukt hoe belangrijk testen is in een software ontwikkel traject.

Omdat dit nog niet bij iedere organisatie lijkt te zijn doorgedrongen, heb ik in het verleden deurhangers met deze slogan verspreid om meer aandacht voor een professionele testaanpak te krijgen.

Niet Storen... Bezig met Testen

Door testers een eigen plek in de (project)organisatie te geven, wordt het testen geprofessionaliseerd. En daar zal de business uiteindelijk veel baat hebben:

  • minder fouten in de software bij oplevering
  • minder verstoring van het bedrijfsproces
  • kortere totale doorlooptijd van een ontwikkeltraject
  • hogere tevredenheid bij de eindgebruikers
  • professionele uitstraling van ontwikkelafdeling of -project
  • hogere tevredenheid bij het management

Vraag hier meer informatie over de deurhanger aan.


(c) 2006-2019 BigBird Productions
Algemene Voorwaarden